POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.SMAKO-KSZTALCENIE.PL

1. Definicje:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis lub Strona – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www. smako-ksztalcenie.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Administrator-osoba będąca właścicielem serwisu www.smako-ksztalcenie.pl Aneta Koszowska

Dane osobowe– wszelkie informacje, które mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

2. Informacje ogólne:

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www. smako-ksztalcenie.pl

2. Operatorem i właścicielem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Aneta Koszowska, ul. Dunikowskiego 5/6, 44-100 Gliwice.

3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przedstawionych poniże warunków Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.

4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@smako-ksztalcenie.pl Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

Prezentacja oferty lub informacji

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora.

b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). O plikach cookies będzie mowa w dalszej części dokument

3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora:

a) Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

b) Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

c) W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

d) Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

4. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: home.pl

5. Przetwarzanie danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik udostępni dobrowolnie.

6. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookies), przetwarzane są przez Administratora:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie i obsługi zapytań Użytkownika. W przypadku świadczenia usług konsultacji dietetycznych może dochodzić do przetwarzania danych wrażliwych- zdrowotnych. Klient za każdym razem zostanie przed udostępnieniem danych wrażliwych poinformowany o tym – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych:

a) W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

a. firma hostingowa na zasadzie powierzenia

b. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

b) Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

c) Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

-prawo dostępu do danych osobowych,

-prawo do przenoszenia danych,

-prawo do sprostowania danych osobowych,

-prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli występuje brak podstaw do ich przetwarzania,

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

-prawo do przenoszenia danych,

-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

-prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

-prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie danych nie będzie przewidziane przez aktualne obowiązujące przepisy prawa.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

d) Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika –w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

8. Pliki cookies

Serwis Administratora używa plików „cookies”.

Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)

Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one być odczytywane przez urządzenia Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (takich jak Google).

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.

Jeżeli wyłączysz lub ograniczysz obsługę plików cookies to strona może działać gorzej lub niektóre z funkcji zostaną poza Twoim zasięgiem.

Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Serwis wykorzystuje „cookies” do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Cookies stosowane są do następujących celów:

-zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony,

-optymalizacji korzystania ze strony poprzez dostosowanie zawartości Serwisu i jego stron internetowych do preferencji Użytkownika

-zapamiętania historii przeglądanych stron

-rekomendowania treści

-utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

-rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych,

-korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka)

-tworzenia statystyk stron w celu analizy jej oglądalności

-Pliki cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.

Administrator serwisu informuje, że możliwe jest skonfigurowanie przeglądarki internetowej na urządzeniu Użytkownika, które nie pozwoli na przechowywanie plików cookies, jednak przy wykonaniu takiej operacji, należy liczyć się z tym, że korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Instagram (Instagram Inc. z siedzibą w USA).

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania w celu marketingu z narzędzia Google Tag Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, na przykład kodów Google Ads.

Zakres oraz cel gromadzenia danych, oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.

W przypadku stosowania Google Chrome, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

W przypadku stosowania Mozilla Firefox, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

W przypadku stosowania Microsoft Edge, instrukcja znajduje się tutaj – https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies

W przypadku stosowania Internet Explorer, Administrator sugeruje zmianę narzędzia na któreś z powyższych, a ponadto instrukcja znajduje się tutaj – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Administrator czuje się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej ograniczenie jej funkcjonalności.

Urządzenia mobilne wykorzystują systemy:

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

9. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

10. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

11. Przetwarzanie danych Użytkownika.

a) W ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

W ramach Serwisu, dane Użytkownika są przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych w Polityce wysokich standardów prywatności.

b) Poza EOG:

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Dane są przekazywane podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które zapewniają odpowiednie standardy przetwarzania danych: 

Dla Google Inc. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Meta Platforms (Instagtam, Facebook) więcej informacji o treści polityki prywatności tych podmiotów można przeczytać tutaj:

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

O polityce prywatności Pinteresta przeczytasz tutaj: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

O polityce prywatności Linkedin przeczytasz tutaj: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

12. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

13. Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

14. Kontakt

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@smako-ksztalcenie.pl

15. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i Polityce Cookies. Powodem zmian będzie dostosowanie strony do zmian w technologii internetowej, rozwój serwisy czy zmiany w prawie.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 10.01.2023

Prawa własności intelektualnej

1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści (zdjęcia, produkty cyfrowe, wpisy blogowe) zawarte w Serwisie są chronione prawem autorskim.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego. Administrator strony nie wyraża zgody na powielanie, kopiowanie treści i zdjęć znajdujących się na stronie bez uprzedniej zgody.

3. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Administratora.

4. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w pkt. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Informacje dodatkowe:

Wszystkie zdjęcia zamieszczone w serwisie są własnego autorstwa.

Powielanie materiałów (treści, zdjęć) zamieszczonych na stronie bez uprzedniej pisemnej zgody autora posiadającego prawa autorskie jest zabronione.

Strona korzysta z wtyczki do przepisów: Delicious Recipes: https://wpdelicious.com/  

Wartości kaloryczne dań zostały policzone za pomocą kalkulatora dietetycznego Aliant: https://aliant.com.pl/ 

Ikonki do słów kluczowych pochodzą ze strony (ikonki mają licencję CC0): https://www.svgrepo.com/